Monday, April 9, 2007

Cluwuk, tempat ku pertama buat maqomi


Peta Kerja Maqomi di CLUWUK MUNAWARAH

  1. Muhalla Nurul Huda
  2. Muhalla Darul Solikhin; Lokasi di Rt 1
  3. Muhalla Al Ikhlas; Lokasi di Rt 2
  4. Muhalla Al Hidayah; Lokasi di Rt 3
  5. Muhalla Muhajirin; Lokasi di Rt 4

Jayalah Ummat dengan amal para Ambiya