Sunday, July 15, 2007

Kembali ke Amal Masjid


Masjid adalah pusat amal; tempat dari mana hidayah ke seluruh alam tersebar; bila masjid itu ada amal Nabi SAW' sebagaimana Masjid Nabawi di zaman para Sahabat Rasulullah SAW.
Apa itu amal masjid nabawi?
1.Musyawarah Harian
2.Dua setengah atau 8 jam sehari buat da'wah
3.Jaulah satu tiap minggu sekali di masjid sendiri
4.Jaulah dua di masjid tetangga setiap minggu sekali
5.Mengeluarkan jama'ah untuk da'wah minilam 3 hari dari masjid sendiri