Monday, April 9, 2007

Cluwuk, tempat ku pertama buat maqomi


Peta Kerja Maqomi di CLUWUK MUNAWARAH

 1. Muhalla Nurul Huda
 2. Muhalla Darul Solikhin; Lokasi di Rt 1
 3. Muhalla Al Ikhlas; Lokasi di Rt 2
 4. Muhalla Al Hidayah; Lokasi di Rt 3
 5. Muhalla Muhajirin; Lokasi di Rt 4

Jayalah Ummat dengan amal para Ambiya

Ushul-Ushul Da'wah

1.Empat Hal yang Harus Diperbanyak
 1. Da'wah Ilaallah
 2. Ta'lim waTa'alum
 3. Dzikir Ibadah
 4. Khidmat
2. Empat Hal yang Harus DiKurangi
 1. Kurangi Masa Makan dan Minum
 2. Kurangi Masa Tidur dan Istirahat
 3. Kurangi Bicara yang Sia-Sia
 4. Kurangi Keluar dari Lingkungan Masjid
3. Empat Hal Yang Harus Dijaga
 1. Jaga tha'at Amir selagi Amir tho'at kepada Allah dan Rasuluullah
 2. Jaga Amalan Ijtima'i daripada Amalan Infirodli
 3. Jaga Sifat Shobar dan Tahan Uji
 4. Jaga Kehormatan Masjid
4. Empat Hal Yang harus Ditinggalkan
 1. Mengharap kepada Makhluk
 2. Meminta kepada Makhluk
 3. Sifat Ghosob dan Mubadzir
 4. Bicara yang Sia-Sia

Asas-Asas Da'wah

 1. Diri bukanHarta
 2. Gerak bukan Tulisan
 3. Infrirodli dan Ijtima'i bukan Zur Besar-besaran
 4. Senyap-senyap bukan Propaganda
 5. Tawadhu' bukan Ananiah
 6. Akar bukan Ranting
 7. Khabar Gembira bukan Menakut-takuti
 8. Tamsil bukan Tafsir
 9. Perdamaian bukan Peperangan
 10. Satu Hati Kasih Sayang bukan Perpecahan
 11. Risau Hati bukan Fikir yang Tinggi-Tinggi