Monday, June 29, 2009

program pelajar buat pelma di batang

Program Spectacular: Hadiah Buat Halaqah Batang


Kerja di kalangan pelajar, dan semua kerja da'wah, adalah sebuah tantangan yang berat bila kita tidak kommit dengan asas, ushul dengan disertai sifat dan juga arahan masyaikh, ulama, ustad dan para orang tua kita baik di muhalla, halaqoh dan markaz.Tantangan yang berasal dari dalam diri kita dan luar kita adalah perkara yang harus kita selesaikan.Di depan Ponpes PELMA Batang

Kadang kita merasa futur manakala da'wah kita ternyata terhijab bukan oleh musuh-musuh da'wah; tapi justru dari saudara kita sendiri. Saudara yang juga ambil usaha da'wah dengan berbagai tendensi materi dan syarat kepentingan politik yang bersifat duniwai belaka. Saudara yang mencoba mencampur adukan perkara agama dan kepentingan duniawi mereka itulah yang kemudian menjadi hijab bagi da'wah ala minhaji nubuwah. Kadang justru da'wah-da'wah yang sarat dengan kepentingan pribadi itulah yang diterima oleh ummat; karena kondisu ummat memang juga begitu; lebih mencintai harta dan hidup yang memanjakan syahwatUtusan Penanggung Jawab Program PELMA sedang tinjau Lokasi

Hanya dengan kita tawajuh kepada Allah, ikhlas, ihsan dengan mengikut arahan para Masyaikh, ulama, ustad dan orang-orang tua kita sajalah, kita tidak akan mengalami apa yang disebut "FUTUR";sebuah istilah yang biasa dipakai oleh saudara kita yang meyakini da'wah akan efektif bila punya kekuasaan. Padahal, banyak negara negara yang dipimpin oleh saudara kita Muslim di dunia ini juga tidak berkutik untuk buat tegaknya Qur'an di bumi ini. Mereka yang masuk kesitu juga pelan tapi pasti mengikut madzab (democrazy) mereka yang jauh dari Qur'anLokasi Ponpes PELMA di Draacik Kampus, satu lOkasi dengan SMK N 1 Batang

Yang terbaik bagi kita adalah mari kita terus buat da'wah ala minhaji nubuwah...buat do'a bagi pemimpin negeri ini (siapapun yang memerintah negeri ini) semoga mereka diberi hidayah dan taufik untuk bisa ta'at kepada Allah da Rasul-Nya atas dasar Qur'an, Sunnah dan atsar para shahabat RA