Tuesday, April 24, 2007

Jama'ah Muhajir Program di Muhalla


  1. Jama'ah Ust. Rochmat di Nurul Huda
  2. Jamaa'ah Bp. Sugito di Mushola Al Hidayah
  3. Ja'maah Bp. Sofi di Nurul Huda
  4. Jama'ah Bp. Sunarto asal Brebes di Nurul Huda
  5. Jamaah Ust Aris asal Bojong di Nurul Huda
  6. Jama'ah Bp. Nashir di Al Hidayah
  7. Jama'ah Ust. Fauzan asal UNDIP di Nurul Huda